Johanna Cezina Bonger (Jo)

Jo var Theo van Goghs hustru. Det er Jo Bonger vi i dag kan takke for at alle Vincents breve og malerier heraf 670 breve til Theo er blevet bevaret for eftertiden. I 1914 udkom den store 3-binds udgave af brevene i Amsterdam . Brevene blev udgivet på det sprog Vincent havde skrevet dem. Vincent beherskede flere sprog. Forordet var Jos afhandling om Vincents liv, hovedsageligt baseret på hendes erindringer om det Theo havde fortalt hende. Den har senere været udgangspunkt for alle senere biografier. Jo kendte jo kun Vincent personligt i ca. 5 dage. Hendes dateringer af nogle af brevene er senere korrigeret af forskerne.