Nyslået græsplæne med grædepile.
>Ilustrationen til venstre: " Her ser du et nyt motiv - et hjørne af en have med kuplede buske buske og en grædepil, og i baggrunden et laurbærbuskads med røde blomster. Og grønningen, som lige er slået, med lange striber af hø, der tørrer i solen; et lille stykke grønblå himmel foroven." (Fra brev 508, skrevet til broderen Theo).

Det var en større tegning af dette motiv fra Arles, den danske maler Johan Rohde købte hos Père Tanguy i 1892.

Jeg har undersøgt hvor tegningen er i dag, og har fundet ud af. ved henvendelse til H. P. Rodhe at familien har solgt denne tegning, og hvor den er på nuværende tidspunkt, har jeg endnu ikke kunne opspore.

John Christensen