Det blev Johan Rohde, der tog sig af kontakten til van Goghs arving.
Fotografi af Johan Rohde (1856-1935) i lejligheden, Nyhavn. Det er Gauguins marine (kat. no. 23), der hænger over sengen Tilhører H. P. Rohde, København.
Facsimile af brev fra Johanna van Gogh Bonger til Johan Rohde (Bussum 12. april 1893) Tilhører Det kgl. Bibliotek, København (Johan Rohdes brevsamling)

Bussum, den 12. april 1893                                                                     Villa Helma

Monsieur, Mange tak for Deres venlige brev med nærmere enkeltheder om Deres udstilling, som interesserede mig meget at læse. Jo, det må blive meget smukt, en sal med værker udelukkende af Gauguin og Vincent, og desuden er der noget rørende ved at de to venner forenes her gennem deres arbejde.
Jeg takker også for tilsendelsen af kataloget, som i sandhed er meget kunstnerisk og originalt - jeg blev meget glad for det. Men jeg er vældig ked at, at avisen ikke er kommet frem, sandsynligvis er den gået tabt undervejs. Jeg beder indtrængende om, at jeg tår tilsendt, hvad der bliver skrevet af vigtighed om udstillingen. Tillad mig nu, at jeg stiller Dem endnu et spørgsmål.

I kataloget så jeg det billede (landskab fra St Rémy), som De købte i Haag sidste år. Men hvad angår det andet billede »Inde i Skoven« - forstår jeg ikke titlen, og jeg spørger mig selv om, hvor Monsieur Bendix har kunnet købe det. Det samme gælder tegningen, som tilhører Dem - en have ved Arles - er det i Amsterdam eller i Rotterdam, at De har købt den - for den er da ikke med i sendingen til København, vel? Jeg håber, De undskylder, at jeg stiller dette spørgsmål. Det er blot for at vide besked.
Og sluttelig ønsker jeg Dem endnu en gang held og lykke med Deres udstilling. Hvis ikke København var så langt væk, hvor ville jeg så gerne komme og se den.
I kataloget fandt jeg endnu flere kendte navne, også Hr. Mogens Ballin, og jeg husker, at han besøgte os i Paris -min mand var allerede syg på det tidspunkt - og at han var meget begejstret for Vincents arbejder. Han må være glad for at se dem nu i København

  Ærbødigst
Enke Th. van Gogh Bonger

    Næste side.