Holme Court i Isleworth -
pastor Slade-Jones' skole hvortil Vincent flyttede 3.juli 1876
- huset som det så ud i 1999.

Der er her som næsten alle andre steder Vincent har boet,
sat en Plaquette på huset.