Køkkenhaver på Montmartre. (Paris, sommeren 1887)
Kitchen Gardens in Montmartre
STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM
Olie på lærred. 96x 120


De la Faille 350

UDSTILLINGER: Salon des Artistes Indépendants, Paris 1888; Den frie Udstilling, København 1893, no 175 SAMLINGER: J. van Gogh-Bonger, Amsterdam; købt 1913 af Stedelijk Museum, Amsterdam

Van Gogh havde to billeder fra Montmartre med på Salon des Artistes Indépendants i Paris 1888, og ifølge Marc Tralbaut har dette været det ene. I sin anmeldelse af Den frie Udstilling 1893 skriver Th. Thorup om »Udsigt over Montmartre«: »Det er vel nærmest paavirket af den franske Impressionisme. Det er malet med lutter lige Streger, men giver et udmærket Indtryk af det fattige og øde i en stor Bys Udkant med de smaa paa en gang hyggelige og dog saa uhyggelige Arbej derhaver«. »Udsigt over Montmartre« og »Vej i Asnieres« (se kat. no. 54) repræsenterer den periode, hvor van Gogh arbejder med en impressionistisk teknik. Selv om udval-get af billeder til Den frie Udstilling viser en overvægt af sene arbejder, var der fra fru van Gogh-Bongers side gjort forsøg på at give et afrundet billede af svogerens produktion, og der var derfor også medtaget nogle hovedværker fra Pariser-perioden.

Print siden ud.