Et hjørne i Saint-Paul hospitalets have. (Saint-Rémy 1889)
A Corner in the Garden of Saint Paul's Hospital: Ivy
NUVÆRENDE EJER UKENDT
Olie på lærred. 92X72
Sign f.n.t.v.: Vincent

De la Faille 609

UDSTILLINGER: Les XX, Bruxelles 1890; Den frie Udstilling, København 1893, no. 192 (»Inde i Skoven«. Tilh. Hr. kgl. Kapelmusikus Frits Bendix.«) SAMLINGER: Julien Tanguy, Paris; Fritz Bendix, København

Det første van Gogh-billede, der blev købt til Danmark var dette billede fra Saint-Rémy.
Kgl. kapelmusikus Fritz Bendix købte det i Paris i 1891 for 300 frcs. hos Pére Tanguy, farvehandleren på Montmartre.
Der er en øjenvidneskildring af købet, idet komponisten Carl Nielsen, der var på studierejse til Paris, i sine dagbogsnotater fra 8/3 1891 fortæller: »Om Eftermiddagen hos Kunsthandler (...) med Clement, Ballin, Bendix og Hustru.
Saa for første Gang Billeder af Vincent (van Gocken) der gjorde det stærkeste Indtryk paa mig. Bendix købte et for 300 Frc.
Middag hos Bendix hvorpaa hele Selskabet gik i Moulin Rouge, hvor vi morede os godt.« (Citeret fra Carl Nielsen.
Dagbøger og brevveksling med Anne Marie Carl-Nielsen, udg. af Torben Schousboe, 1983). Da Carl Nielsen to år senere ser van Gogh på Den frie Udstilling (30.3.1893), ér han stadig meget begejstret for ham og synes de andre billeder på udstillingen bliver »blege og bløde i Sammenligning«. Motivet er hentet fra haven ved hospitalet i Saint-Rémy, hvor van Gogh opholdt sig 1889-90.
Det var en middelalderbygning omgivet af en tilgroet have med gamle træer, og allerede fra de første dage af hans ophold begynder van Gogh at male i haven.
Bendix' billede kan dateres her til den første tid, dvs. maj 1889. Til en skitse med samme motiv skriver van Gogh (Correspondance compléte..., 592) »Her er et nyt lærred 30 (lærredets format), mere banalt end et populært farvetryk, som viser de evige kærlighedsreder i det grønne.
Store træstammer dækket med vedbend og evighedsgrøn, en stenbænk og en rosenbusk med blege roser i de kølige skygger.
I forgrunden nogle planter i et hvidt bæger. Det er grønt, violet og rosa«. Maleren Ludvig Find, der har set billedet hos Bendix, beskriver det som: »et vidunderligt billede.
Det var et skovinteriør, skovbunden og træerne helt overgroet med efeu, hvert blad indskrevet i en mørk blå kontur, der frembragte en fornemmelse af at skovbunden var spillevende.
Over en stenbænk skød et væld af lyserøde roser frem som et tag over bænken.
Man kunne næsten høre det gro. Alt det levende var torstærket mange gange. Det var den sjældne art af kunst, hvor man næsten med vold drages lige ind til kunstnerens hjerte.
Ved siden af det blev Gauguin programagtig«. (Citeret efter Henning Gran: Vincent van Gogh og Danmark og Norge, Ord och Bild, 9, 1953). Da Bendix i 1910 ville athænde billedet, blev det både tilbudt vort hjemlige kunstmuseum og Nasjonalgalleriet i Oslo. Begge sagde nej. Kunstmuseet med den begrundelse, at det var dog for »dyr spinat« at give penge for.

Print siden ud.