Landskab fra Saint-Rémy. (Saint-Rémy 1889)
Mountainous Landscape behind Saint Paul's Hospital
NY CARLSBERG GLYPTOTEK, KØBENHAVN
Olie på lærred. 70,5x88,5

De la Faille 611

UDSTILLINGER: Haagsche Kunstkring, Haag 1892; Den frie Udstilling, København 1893, no. 191 SAMLINGER: J. van Gogh-Bonger, Amsterdam; H. Chr. Chri-stensen, København; skænket 1905 af denne til Statens Muse-um for Kunst, København (deponeret 1915 på Ny Carlsberg Glyptotek (kat. 1977, no. 945)

Da det endelig lykkedes Johan Rohde at se en større samling af van Goghs arbejder på udstillingen »Haagsche Kunstkring« i 1892, bliver han meget opsat på at skaffe et af van Goghs malerier til Danmark.
Selv havde han købt en tegning i Paris. Men nu skriver han til grosserer Oscar Wandel og spørger, om ikke han vil være interesseret i at købe et billede. Wandel svarer straks ja; han har talt med H. Chr. Christensen om det og de vil købe det i fællesskab.
Rohde køber så et landskabsbillede fra Saint-Rémy og sender det til København. I mellemtiden trækker de to ejere lod om billedet. Lodtrækningen, der foregår på Bellevuedamperen, falder ud til fordel for H. Chr. Christensen, der bliver eneejer af billedet. Både Wandel og Christensen beskriver i breve til Johan Rohde deres positive, men dog lidt forbeholdne vurderinger, og kort efter, at maleriet var ankommet, skriver Christensen til Rohde: »Der var »van Gogh-Møde« i Mandags hos mig i Frederiksgade (Clausen, Jastrau, Magnussen, Ring, Seligmann); de var alle meget glade over Erhvervelsen. Saa spiste vi til Middag sammen paa Langelinie og havde det rigtig rart« (upublicerede breve, Johan Rohdes brevsamling).

Billedet bliver altså straks vist frem til malere og andre kunstinteresserede. Motivet er fra Saint-Rémy. Det er udsigten fra det hospitalsrum - eller den celle - som van Gogh boede i under sit ophold der.
Han skriver i et af sine første breve derfra, at han gennem vinduets jemgitter ser en kornmark i et indelukke, og at han ser solopgangen over den hver morgen. Han maler og tegner denne udsigt mange gange - i mange slags vejr.

Glyptotekets billede beskriver han i et brev (Correspondance compléte..., 594): forgrunden en kornmark, hærget og slået ned af et uvejr.
Den indhegnende mur og bag den det grå-grønne fra nogle oliventræer, hytterne og bjergene. Endelig foroven i lærredet en stor hvid og grå sky svømmende i det azur-blå. Det er et landskab af den yderste enkelthed - også i farven«

Print siden ud.