To popler med bjergene som baggrund.
(Saint-Rémy 1889)
Two Poplars on a Road through the Hills
THE CLEVELAND MUSEUM OF ART; BEQUEST OF LEONARD C. HANNA, JR.
Olie på lærred. 61 X45,5

De la Faille 638

UDSTILLINGER: Den frie Udstilling, København 1893, no. 187; Stedelijk Museum, Amsterdam 1905, no. 117
SAMLINGER: J. van Gogh-Bonger, Amsterdam

»Poplerne« hører til nogle billeder fra efteråret 1889, da van Gogh opholdt sig på sindssygehospitalet i Saint-Rémy. Han maler omegnens bjerglandskab med stenbrud og fritvoksende træer.
Van Gogh omtaler billedet i et brev (Correspondance compléte..., 609): »Jeg har lavet en studie med to gulnede popler med bjergene som baggrund«. Billedet vandt ikke bifald hos den danske kritiker Karl Madsen, der dog iøvrigt gav betinget ros til van Goghs billeder. Han skriver i sin anmeldelse i tidsskriftet Tilskueren som en ironisk kommentar til andre kritikeres analyser af van Goghs kunst: »Hvor pikant er det ikke, at Vincent van Gogh i en Række Landskaber har vildet fremstille Kristi Lidelseshistorie!
Et af hans billeder paa den fri Udstilling, »Poplerne«, siges at kunne høre til denne Række. For en gammeldags Kunstbetragtning virker det som et af hans tarveligste, - højt regnet som en ganske pudsig Dekoration for en Fajance-flise. - Skulde det virkelig stige i Værdi, om man fik at vide, hvilket Kapitel af Lidelseshistorien han herved havde tænkt sig at illustrere«

Print siden ud.