Portrætaf dr. Gachet. (Auvers 1890)
Portrait of Dr. Gachet
PRIVATSAMLING, U.S.A.
Olie på lærred. 66x57

De la Faille 753

UDSTILLINGER: Den frie Udstilling, København 1893, no. 177
SAMLINGER: J. van Gogh-Bonger, Amsterdam; Mogens Ballin, København; Paul Cassirer, Berlin; købt 1911 af Stådtische Gallerie, Frankfurt

Da van Gogh i maj 1890 tager til den nordfranske by Auvers, er det fordi han vil konsultere dr. Paul Gachet, der skulle have forstand på psykiatri.
Dr. Gachet var også en kunstinteresseret mand, der kendte Pissarro og Cézanne, af hvem han havde nogle malerier i sit hjem.
Van Gogh syntes godt om lægen, og han maler hans portræt, som han omtaler flere gange i sine breve. Han maler Gachet siddende ved et bord med hånden under kind. På bordet er der anbragt et par blomstrende digitalisplanter i et glas (digitalis bruges mod hjertesygdomme) og - i gule omslag - to romaner af Jules og Edmond de Goncourt.
Van Gogh skriver, at han gerne ved hjælp af farven vil skabe et udtryksfuldt portræt (Correspondance compléte..., W 22F): »Også portrættet af Dr. Gachet viser et ansigt som en overophedet mursten, og brunet af solen, med rødblondt hår på en baggrund af landskabets blå bjerge, hans dragt er hav-blå, det lader ansigtet træde frem trods murstensfarven. Hænderne, en fødselshjælpers hænder, er mere blege end ansigtet«.
I et andet brev (Correspondance complete..., 643) nævner han, at han har malet Dr. Gachet med »vor tids forpinte (navrée) udtryk«.
Anmelderen i Aalborg Stiftstidende 29. april 1893 tager portrættet til indtægt for en analyse af det »symbolistiske« portræt.
Han skriver: »Der findes paa Udstillingen typiske Exempler paa, hvorledes Symbolisterne male et Portræt.
Der er af van Gogh et »Portræt af Dr. G«. Det er en gammel Mand med et klogt, furet Ansigt og lyseblaa, tungsindige Øjne. Det har ikke været Kunstneren magtpaaliggende at male Dr. G. saaledes som han ser ud: saaledes, at de enkelte Træk ligne Manden; han har malet Tungsindet i denne Skikkelse, og han har gjort det ved et Utal af Furer i Panden og omkring Munden, ved at give Personen en Holdning, der udtrykker den dybeste Livstræthed, og ved at lade de blaa Øjne stirre ud i Rummet med et træt og altopgivende Udtryk«.
Dette indtryk deles af Th. Thorup, der i Aarhus Amtstidende skriver: »I »Portrættet af Dr.G.« har han lagt an paa at giengive Trætheden, det aandelige mætte.
Gjennem Ansigtets forlængede Linier, gjennem Kroppens foroverbøjede Stilling og igennem de matte, udviskede Farver lyser Trætheden en i Møde - men man faar jo nok en lille Fornemmelse af, at Karakteristiken er opnaaet paa Lighedens Bekostning«.
Dr. Gachet var så begejstret for portrættet, at han bad van Gogh om at male en gentagelse til ham selv. Dette billede arvede hans søn, der senere skænkede det til Louvre.

Print siden ud.