Da Georg Seligmann i Holland valgte van Gogh-billeder ud til udstillingen i København, tog han, foruden malerierne, fire tegninger og et litografi med.
Han skriver til Johan Rohde om det sidstnævnte: »Kan du huske det, det hedder »Sorrow« forestiller en nøgen kvinde der sidder foroverbøjet« (upubliceret brev, Johan Rohdes brevsamling). Kvinden på litografiet var en model, en prostitueret ugift mor, som van Gogh levede sammen med og ville gifte sig med, da hun ventede sit femte barn. Han afbilder hende flere gange, bl.a. i en tegning, som han er meget glad for, og som han senere bruger som forlæg for dette litografi, der kendes i 3 exemplarer. Tegningen er fra foråret 1882, og det er i samme efterår, at han eksperimenterer med at lave litografier efter nogle af sine tegninger. »Sorrow« blev meget populært, da det blev vist i Danmark i 1893. Thorup skriver i Aarhus Amtstidende: »... men bedst forekommer det Litografi mig at være, som bærer Paaskriften »Sorrow«. Vanskelig kan der findes et mere slaaende Udtryk for den dybe, nagende Sorg, end denne unge, nøgne Kvinde, der sidder paa Hug, med Armene hvilende paa Knæene, skjulende sit Ansigt i selvopgivende Fortvivlelse«. Seligmann der havde oversat titlerne og prislisten, havde læst forkert og angivet prisen for litografiet til 1.50 gylden i stedet for 150. Johan Rohde ville gerne købe det til den pris, men fru van Gogh-Bonger svarer, at det kan der ikke være tale om. Det skal koste 200-180 frcs. Litografiet må betragtes som en tegning og det en af de bedste!.

52.
»Sorrow« (Sorg). (Haag 1882)
Sorrow
RIJKSMUSEUM VINCENT VAN GOGH, AMSTERDAM Litografi. 38,5x29
Betegnet i stenen f.n.t.v.: Vincent, f.n.t.h.: Sorrow

De la Faille 1655
UDSTILLINGER: Den frie Udstilling, København 1893, no. 198 SAMLINGER:J. van Gogh-Bonger, Amsterdam; V. W. van Gogh, Laren
Print siden ud.