Pastor Theodorus' beskedne sognekirke i Nuenen i Brabrant. I denne landsby arbejdede Vincent med at skildre væverne og deres små vævestuer.