Jean Francois Millet (1814-1875)

"L'angélus du soir" af Millet - det er virkelig - fantastisk, det er poesi". Sådan skrev en begejstret Vincent til Theo fra London i januar 1878 (13D)og delagtiggjorde ham i sin betagelse af naturalismen.
Van Gogh beundrede og studerede mange kunstneres arbejder inklusive Rembrandt og Doré, men ingen af dem kan måle sig med den enorme indflydelse, som Millets arbejder fik på van Gogh, og denne indflydelse kan ikke overdrives. Van Gogh elskede at læse kunstnerbiografier og slugte alt hvad han kunne finde om de kunstneres liv, som han beundrede - Delacroix, Corot, Millet og Monticelli - og han forventede, at de levede et liv i overensstemmelse med den kunst de fremstillede. I begyndelsen af sin egen kunstneriske karriere, forholdt han sig til Alfred Sensier's Millet-biografi fra 1881,som om den nærmest var et helligt skrift. Han kan næppe have forestillet sig, at hans egne breve til Theo, med tiden, ville komme til at spille en lignende rolle for en mængde læsere og især et utal af kunstnere. Van Gogh begyndte at lave studier efter Millets arbejder allerede så tidligt som i 1880. Disse tidlige studier hjalp van Gogh til at lære de discipliner som er nødvendige for at kunne male. Van Gogh følte at ingen anden kunne give ham bedre eksempler:

KLIK PÅ BILLEDET OG SE DET SAMME BILLEDE AF VAN GOGH Se van Goghs billede "Millet er fader Millet - rådgiver og vejleder på alle områder for unge kunstnere" skrev Vincent til Theo i 1885.

Millet var en maler og raderer fra Barbizon skolen, en gruppe malere, der omkring midten af 1800-tallet levede og arbejdede i landsbyen Barbizon i udkanten af Fontainebleau-skovene sydøst for Paris. Ud fra en umiddelbar oplevelse af naturen nåede de frem til en på det tidspunkt revolutionerende opfattelse af landskabsmaleriet og banede gennem deres naturalistiske naturopfattelse vejen for impressionisterne. KLIK PÅ BILLEDET OG SE DET SAMME BILLEDE AF VAN GOGH Se van Goghs billede Millet producerede omkring 700 malerier og 3000 pasteller og tegninger. I modsætning til van Gogh fik han en vis grad af success i løbet af sin karriere og var så heldig at se sine anstrengelser belønnet og sit arbejde anerkendt.

Millets jævne baggrund havde en stor indflydelse på emnerne og motiverne for hans kunst. "Jeg blev født som bonde og skal dø som bonde" sagde Millet engang (Skønt han efter at have fået succes lærte at sætte pris på et mere komfortabelt liv). Millets arbejder er en nostalgisk hyldest til bønder og arbejdere. Han havde stor medfølelse med mennesker som arbejdede med jorden med deres egne hænder - det er her Van Gogh og Millet mødes.

KLIK PÅ BILLEDET OG SE DET SAMME BILLEDE AF VAN GOGH Se van Goghs billede Van Gogh identificerede sig altid med bondeklassen, og man kunne hævde, at han var mest lykkelig og tilfreds, når han delte deres liv med dem. Hans tid i Borinage synes, at have givet ham en endnu større respekt for dem, som sled for at opretholde deres magre eksistens, og han så, ligesom Millet, bønder og arbejdere som virkelig ædle mennesker og dette reflekteres sandelig i hans arbejder.

Millets indflydelse på Van Gogh under de tidlige stadier af hans karriere er helt klar. Millets mange arbejder malet i Holland i løbet af midt 1800 fokuserer på vævere og bønder. Den indflydelse Millet havde på Van Gogh skulle dog gå hen og mindskes, da han gennem Theo i Paris begyndte at omgås med medlemmer af kunstnergruppen - Gauguin, Pissaro, Toulouse Lautrec osv. KLIK PÅ BILLEDET OG SE DET SAMME BILLEDE AF VAN GOGH Se van Goghs billede I 1886-87 blev Vincents palette levende og hans valg af motiver flyttede fra marken til fabrikken, fra væveren til cafeen.

Men dragningen imod landet skulle fortsætte med at have indflydelse på Van Gogh. Hans malerier af høst og sol-gennemvædede marker i Arles har en varm og indbydende nærhed over sig. Endnu engang figurerer landskabet prominent i Van Goghs arbejder.

KLIK PÅ BILLEDET OG SE DET SAMME BILLEDE AF VAN GOGH Se van Goghs billede


KLIK PÅ BILLEDET OG SE DET SAMME BILLEDE AF VAN GOGH Se van Goghs billede


KLIK PÅ BILLEDET OG SE DET SAMME BILLEDE AF VAN GOGH Se van Goghs billedeKLIK PÅ BILLEDET OG SE DET SAMME BILLEDE AF VAN GOGH Se van Goghs billede


Hvis du klikker på Millets billeder her på siden får du det tilsvarende billede af Van Gogh. Tilbage til anden inspiration.