Fra øverste vindue i sit logi i Royal Road, Ramsgate, tegnede Vincent denne udsigt. Ved den lokale drengeskole fik han et kortvarigt arbejde.

Tegningen lå i brev 67 til Theo fra Ramsgate, dateret den 31 maj 1876. Van Gogh skriver:"Hermed en lille tegning af udsigten fra skolens vindue, hvorfra drengene ser efter deres forældre, når de har besøgt dem og igen går tilbage til stationen. Mange vil sikkert ikke glemme den udsigt."


Vincent gik fra Ramsgate til London, ca. 80 km., med meget dårlige sko. Bunden af skoene var næsten slidt væk da han nåede London.
Vincent måtte binde noget lærredssæk om fødderne, for ikke at træde på den bare jord.
På sin vej til London passerede Vincent Welwyn, hvor hans søster Anna var lærer.