Georges Seurat
SEURAT OG DIVISIONISMEN

Det er muligt, men måske ikke sandsynligt, at Georges Seurat (1859-91) ville have været i samme klasse som Cézanne, hvis han havde levet længere. Som den store Massaccio i den tidlige renæssance, som Giorgione og Watteau døde han i en tragisk ung alder og alligevel efterlod han os nogle vidunderlige værker efter en karriere på få år.
Han mente, at kunst skulle baseres på et system og udviklede impressionismen hen imod en rigoristisk formel. Han opfandt en metode, som han kaldte optisk malerkunst - også kendt som divisionisme, nyimpressionisme eller pointillisme,

Pointillisme

Pointillisme

Dette udsnit i tre ganges forstørrelse fra Seurats La Grande Jatte viser de bittesmå farveprikker. I mange af sine malerier anvendte Seurat denne maleteknik med små strøg af rene farver, som set på afstand optisk smelter sammen. Når visse farver placeres tæt ved siden af hinanden forøges deres styrke og giver indtryk af en gennemskinnelig dybde i maleriet. Betegnelsen pointillisme blev først brugt af kritikeren Félix Fénéon i 1886 for at beskrive La Grande Jatte.i hvilken prikker af farve ved siden af hinanden sammenblandes i betragterens øje. Han mente, at disse prikker af stærke farver, anbragt skematisk i nøjagtige mønstre, bedre kunne efterligne lysets resonans, når det faldt på forskellige farver, end impressionisternes mere tilfældige, intuitive metode.
Seurats systematiske fremgangsmåde var baseret på hans studier af nye videnskabelige teorier om farver. Som teori kan den virke afskrækkende, og i hænderne på imitatorer kan den være forskrækkelig, fordi det er en teori, der er mere poetisk end bogstavelig i sin sandhed. Seurat var en fåmælt og hemmelighedsfuld ung mand, som muligvis på det psykologiske plan havde brug for sin teori, og han anvendte den på vidunderlig vis i sine malerier.

Seurat adskilte sig fra impressionisterne ved mere end sin videnskabelige fremgangsmåde. Han var påvirket af lngres og de store renæssancekunstnere, og hans værker besidder en alvor, der er tættere forbundet med den klassiske tradition end impressionisternes afslappede intimitet og flygtighed. Og selv om Seurat, lige som impressionisterne, udarbejdede små studier i fri luft, så han nøje kunne gengive lysets virkning på landskabet, er hans store værker udført udelukkende i atelieret efter hans egne strenge love for malerkunsten.
Til de motiver, der allerede var kortlagt af impressionisterne, såsom bylivet, havudsigter og underholdningsverdenen, føjede Seurat en fornemmelse af noget mystisk, endda en monumentalitet, såvel som kontrolleret geometri.

Les Poseuses

Georges Seurat:  Les Poseuses, 1888, 39x49 cm.

I Les Poseuses er der en fornemmelse af udsøgt rigtighed, af kød der i al sin individualitet på smukkeste vis passer ind i et mønster Disse klassiske nøgenstudier er nymfeagtige i deres sarthed, men med en strenghed der er enestående for Seurat.

KUNSTEN ERSTATTER NATUREN

Les Poseuses blev malet i Seurats atelier i kunstigt lys, og det store landskab, der tjener som bagtæppe er En søndag eftermiddag på øen La Grande Jane, en sommerscene med spadserende ved Seinen, i udkanten af Paris, som han malede mellem 1884 og 1886.

La Grande Jatte er vigtig, både i Seurats begrænsede produktion og historisk. Det var det maleri, som han udstillede på den sidste impressionistudstilling i 1886, trods modviljen fra de andre, ældre udstillere. Seurat repræsenterede en ny generation af malere, som varslede opløsningen af impressionismens ideal, og, hvad enten de ældre malere kunne lide det eller ej, var en ny orden hastigt på vej.
Kun Pissarro kæmpede for Seurats ret til at udstille sammen med dem og indså, at hans farveteori var det progressive skridt, som impressionismen behøvede. I en kort periode anvendte Pissarro selv divisionismen, men han fandt den for begrænsende og opgav den hurtigt. Seurats landskaber lader også naturen være underordnet hans farveteoris "prikker" og de besidder en indre stilhed, som på strålende vis hersker over den naturlige forvirring. Seurat ordnede det, han så, men han gjorde det med et genis taktfuldhed.

Fyrtårnet ved Honfleur

Georges Seurat:  Fyrtårnet ved Honfleur, 1886, 68x82 cm.

Alt i landskabsmaleriet Fyrtårnet ved Honfleur er arrangeret med en formel fuldkommenhed, der gør, at man ikke kan fjerne et enkelt element i billedet uden at ødelægge balancen. Blegt, magisk, strengt - forgrundens trækonstruktion er absolut nødvendig. Denne geometriske form med de spidse vinkler tillader Seurat at bevæge sig rumligt baglæns til havets fjerne glimten, at lade alle de andre horisontale og vertikale linier harmonere nænsomt med den: en vertikal som fyrtårnet, gentaget af bådhuset, en horisontal linie som båden, genspejlet af savbukken. Solen bleger hele scenen, så også farverne harmonerer og er forenelige. Det er sådan livet burde være, fortæller han os.