Anna van Gogh


Anna van Gogh
Anna Carbentus van Gogh var 33 år da hun fik Vincent. Anna fødte året før, på dato, en dødfødt søn, og hun var nu meget ængstelig for at tiden var imod hende (hendes alder) Hun var ydeligere tynget af, at der var tradition for mange børn i hver generation i familien. Dertil kom, at Theodorus var trådt i sin fars fodspor som præst, og man forventede, at han leverede sine sognebørn et godt eksembel og avlede en stor protestantisk børneflok. Derfor var det en stor lettelse at Vincent blev født så hurtigt efter det første.