Den Frie Udstilling, Foråret 1893, var samtidig en Indvielses udstilling for den af Th. Bindesbøll opførte, midlertidige Træbygning paa det gamle Halmtorv, hvor nu Raadhuset ligger.

Den frie Udstillings bygning på Halmtorvet i København (den nuværende Rådhusplads )
Tegnet af Thorvald Bindesbøll 1893 Fotografi, 1896 Tilhører Københavns Bymuseum.

For at festliggøre Indvielsen blev den franske Maler Poul Gauguin indbudt til at udstille et større Antal Billeder.
Gauguin opholdt sig da i Tahiti, medens hans danskfødte Hustru, en Søster til Edvard Brandes' anden Hustru, boede i København. Naar der tillige blev udstillet en Del Malerier og Tegninger af Vincent van Gogh, som havde skudt sig tre Aar før, 37 Aar gammel, skyldes det vel ikke saa meget van Goghs Ven, Gauguin, men snarest Maleren Johan Rohde, en af Den Frie Udstillings Stiftere.
Han var for nylig vendt hjem fra Frankrig og Holland, hvor han havde indkøbt talrige af de mest moderne af de moderne Billeder, saaledes hos den berømte Farvehandler Pére Tanguy i Paris en Tegning af van Gogh, og af van Goghs Svigerinde i Amsterdam det skønne Maleri »Landskab ved St. Rémy«, ligeledes af van Gogh.

Den samtidige charlottenborg-Udstilling var særdeles omfattende, idet 248 Kunstnere udstillede 579 Arbejder, medens Den Frie Udstillings danske Afdeling kun omfattede 118 Malerier af 17 Kunstnere, men blandt disse var Malere som Vilhelm Hammers-høj, Julius Paulsen, Viggo Pedersen, Th. Philipsen, Johan Rohde, Joakim Skovgaard, Fritz Syberg og Kristian Zahrtmann, samt Niels Bjerre og Niels Skovgaard. Endvidere udstillede Chr. Mourier-Petersen, der kom sammen med van Gogh i Arles i 1888.
Den Frie Udstillings udenlandske Afdeling var omtrent lige saa stor og omfattede 80 Værker, men kun af to Malere, Paul Gauguin og Vincent van Gogh, samt Etigéne Carriéres Portræt af Gauguin. Gauguins Udstilling bestod af i alt 50 Værker, hvoraf en Del allerede før Udstillingen var blevet solgt til danske Samler.; således tilhørte 7 af de udstillede Malerier Edvard Brandes.
Udstillingen blev for Gauguin en yderligere Salgssukces, idet der blev solgt 6 Malerier til en samlet Sum af 540 Kr.! Derimod blev der ikke købt et eneste af de ti eksotiske og fantasirige Tahiti-Billeder, som ganske vist ogsaa kostede 5-600 Kr. Stykket. Det var om disse Arbejder »Nationaltidende« (28. Marts 1893) skrev, at de var »sørgelige Udslag af en begavet Kunstners fuldstændige Misforstaaelse af sit Kald. «

Salgspriserne er her tilføjet efter Den Frie Udstillings Salgsprotokol af 1893.
* betyder at maleriet var til salg.

170 *Valmuemark Kr. 300,-
171 *The Langlois Bridge. Arles - 450,-
172 *Vej langs floden i nærheden af Asniéres - 375,-
173 Selvportræt.
174 *Kvæde-pærer - 450,-
175 *Køkkenhaver på Montmartre - 600,-
176 *Portræt af en Hospitalsopsynsmand - 450,-
177 Portræt af Dr. Gachet. - ----
178 *Stråtækte huse i Saintes-Maries.- 375,-
179 *En Krabbe - 225,-
180 *Marine - 450,-
181 *Landskab i Auvers: Regn. - 750,-
182 *Vase med 14 solsikker. - -----
183 Blomstrende have, Arles.- -----
184 *Valmuemark - 600,-
185 *Gade i Auvers. - 525,-
186 *Vase med 12 solsikker. - 900,-
187 *To Popler med bjergene som baggrund. - 450,-
188 *Frugthave i Provence - 675,-
189 *Efterår i Arles - 450,-
190 *Afblomstrede solsikker - 750,-
191 *Landskab ved St. Rèmy. Tilh. Hr. cand. Jur. H. Chr. Christensen (Deponeret Glyptoteket)
192 *Et hjørne i Saint-Poul hospitalets have. Tilh. Hr. kgl. Kapelmusikus Frits Bendix
193 *Udsigt over Arles. Tegning - 225,-
194 *Hospitalshave i Arles. Tegning - 225,-
195 *Fontænen i Saint-Poul hospitalets have. Tegning - 225,-
196 *The Rhône. Tegning - 225,-
197 *En have ved Arles. Tegning. Tilh. Hr. Maler Johan Rohde.
198 *Sorrow. Litografi. Tilh. Hr. Maler Johan Rohde

Oplysningerne i dette dokument er taget fra bogen Van Gogh og hans kunst. Skrevet af: Benni Golf. Bogen udkom i 1938 Man kan derfor ikke i dag 2001 regne med ovennævnte maleriers/tegningers placering og ejerskab.

Næste side